Program for Mandal

06.45

Fremmøte til revelje

07.00

Revelje og salutt fra Stangheia

07.30

«Ja vi elsker» fremført av Mandal Musikkforening v/ Andorsen- gården

08.00

Uranienborg, Lysthuset. Minnetale v/ Mandalskameratene

08.30

Ljosheim, minnetale og nedleggelse av krans

09.15

Barnetoget starter. Oppmøte kl 08:45 v/ Furulunden skole

10.00-15.00

Kirkesenteret i gågata er åpent

10.30

Familiegudstjeneste i Mandal Kirke

11.00-13.00 Arrangement på Furulunden skole. Vi har mange gøye leker for barna med premier, loddsalg, salg av kaker, vafler, pølser, brus og is.

11.00

Underholdning på Gierts Karis Plass (GKP)

11.00

GKP: Konsert med Fantasy

12.15

GKP: Fremføring v/ Hald Internasjonale senter

12.40

GKP: Fremføring fra elever hos Mandal Kulturskole

14.00

GKP: Russetale v/ russepresident Oliver Revheim Rafaelsen

11.45

Nedleggelse av krans og tale ved De engelske krigsgravene og Erich Haagensen Jaabæks grav.

12.30

Korissima og Mandals Sangforening synger i Borggården

13.15

Bekransning av minnestøtten ved turnhallen

14.30

Markering og tale ved Krigsseilermonumentet

16.00

Borgertoget starter. Oppmøte kl 15:30 v/ Musikkens Hus på MalmØ

17.00

Arrangement ved Lysthuset i Furulunden

 

Program for Mandal.pdf

Barnetoget

For skoleklassene er det fremmøte ved Furulunden Barneskole kl 08:30. Barnehager skal møte ved Turnhallen/ Speilen til samme tid.

Barnetoget går i følgende rekkefølge: Politi, Flaggborg ved Speideren, Blomdalen Jentekorps A Korps, Imekollen barnehage, Myrteigen barnehage, Skinsnesheia barnehage, Rauneveien barnehage, Skoie Gårdsbarnehage, Espira Sånum barnehage, Sanitetens barnehage, Valle Gård barnehage, Skjebstad barnehage, Kvisla barnehage, Frøysland barnehage, Furulunden familiebarnehage, Vestnes familiebarnehage, Espira Aarkjær barnehage, Mandal Guttekorps junior og rekrutter, Furulunden skole, Mottaksskolen, Ime skole, Mandal Guttekorps A korps, Frøysland skole, Oasen skole, Blomdalen Jentekorps aspirant og rekrutter, Vassmyra Ungdomskole, Blomdalen Ungdomskole, Mandals Musikkforening, Russen.

Borgertoget

Frammøte på Malmø ved Musikkens Hus.

Påmeldte lag og foreninger blir tildelt plass i følgende rekkefølge:
Politi, Flaggborg ved Halse Ungdomslag, 17.mai komiteen, Lindesnes kommunestyre, Mandal Barne- og Ungdomsråd, Mandal Musikkforening, Mandal Karateklubb, MHI Håndball, Mandal Svømmeklubb, Mandal Tennisklubb, Mandals Sangforening, Redningsselskapet, Blomdalen Jentekorps A korps, Mandalskameratene, Mandal Røde Kors, Dyrebeskyttelsen Mandal, Mandals Turnforening, Mandal Guttekorps A korps, MHI Friidrett, Hald Internasjonale Senter, Mandal Travklubb, Mandals Trebåt- og Motorforening, Mandal KFUK-KFUM speidere, Mandal Sykkelklubb Juniorsyklistene, Andre lag og foreninger, Russen, Barn og voksne under Det norske flagg.

Det beste innslag i borgertoget premieres, vinneren kåres av
en uavhengig jury.

Program for Skjernøya

Klokkeslett Arrangement
12.30 Tog fra Kapellet til Ytre Farestad
13.00 Kransnedleggelse/Tale for dagen
13.15 Gudstjeneste
14.00 Leker/aktiviteter
15.00 Premieutdeling - kiosk stenger
15.30 Skolehuset stenger
Grendehuskaféen er åpen fra kl. 12.30

 

Program for Tregde

Klokkeslett Arrangement
12.30 Toget går fra Omlandsneset. Aspirantene fra Mandal guttekorps spiller i toget og på Skolehuset
13.00

Kafé på Skolehuset. Lapskaus, pølser, is, brus, kaker og kaffe
Leker for barn og ungdom.
Tale for dagen

 

Program for Harkmark

Klokkeslett Arrangement
10.00 Oppmøte v/Vonheim
10.15 Tog til Harkmark kirke
10.30 Tale ved minnestøtta ved kirka
11.00 Familiegudstjeneste
12.00 Bespisning på Vonheim
13.00 Tale for dagen
Harkmark blandakor synger før og etter talen
Diverse leker og aktiviteter v/idrettslaget
Kiosksalg
15.00 Avslutning

 

Program for Holum

Klokkeslett Arrangement
11. 30 Fremmøte ved skolen
Åpning ved leder av 17. mai komitéen Nils Bernt Rinde
 
11.45 Kransnedleggelse ved skolen
12.00 17. mai-toget starter
12.45

Familiegudstjeneste i Holum kirke
Leker for barna, tombola, kafé m.m. på Holum skole

14.30 Tale for dagen ved ordfører Even Tronstad Sagebakken, scenen
15.00 Trekning loddbok, scenen
15.15 Tautrekking på løpebanen

 

Program for Øyslebø

Klokkeslett Arrangement
13.00 Gudstjeneste i kirka. Velkommen til store og små.
14.00 Oppmøte tog. Går fra kirken til ungdomsskolen kl. 14.15.
  Tale og kransnedleggelse ved minnestøtta.
Matutsalg og ulike aktiviteter for små og store.
Loddsalg. Premie er et par nydelige kransekaker, blant annet.
Veteranbilutstilling for biler opp til 1980, med publikumsfavoritt. 
Premiering.
Overskuddet går til Fredsreiser for 10. klasse 2023.
16.00 Tale for dagen av John Øyslebø. 
Trekninger på lodd og kåring av publikumsfavoritt etter endt tale.

Det blir anledning til å betale med Vipps i matsalget, men oppfordrer til bruk av kontanter på aktivitetene. 
Arr. Polen 2023
Velkommen til små og store!

Program for Laudal

Klokkeslett Arrangement
12.00 Gudstjeneste i Laudal kirke
Etter gudstjenesten Tale av elever fra Laudal skole ved minnestøtten til major Arne Lauvdal
ca. 12.45 Toget går fra kirken
Etter toget Matsalg og tradisjonelle aktiviteter på Laudal skole. Det blir blant annet kappløp, potetløp, skyting med luftgevær og boksekast.
15.00 Tale for dagen ved Åsmund Mjåland
  Premieutdeling

Det vil bli anledning til å betale med Vipps i matsalget , men vi oppfordrer til bruk av kontanter på aktivitetene. Arr. Polen 2023

Hjertelig velkommen til små og store!

Program for Bjelland

 

Klokkeslett Arrangement
09.30

Flaggheising Bjelland skole
Barnetog fra skolen via eldreboligene til Bjelland kirke

10.15

Kransenedleggelse ved minnestøtta
Gudstjeneste

11.30 Matsalget starter i Bjellandshallen
Diverse leker for barna, natursti, skyting og konkurranser.
14.00

Diverse musikkinnslag.
Tale for dagen v/ Anne Grønsund.

 

 Dagen avsluttes med konkurranse/underholdning og premieutdeling.

 

Program for Vigmostad

Klokkeslett Arrangement
09.00 Kjøretøyparade. 17. mai pyntede kjøretøy kjører strekningen Grendehuset - Tryland - Vigmostad - Øygarden - Løland - Vigmostad.
11.15 Gudstjeneste i Vigmostad kirke. Etter gudstjenesten er det folketog fra kirka til skolen. Spangereid musikkorps/Lindesnes Brass.
ca 12.15 Tale for dagen ved Iben Christensen og Emily Ulstrup 7. trinn
12.30 Aktiviteter for folk i alle aldre.
19.00 Det blir tradisjonell fest på Grendehuset, med allsang, kåseri ved Geir Stian Ulstein, filminnslag, konkurranser, mat og hygge.

 

17. mai program 2022 Vigmostad.pdf

 

Program for Vigeland

Klokkeslett Arrangement
07.00 Reveljen starter fra Vigeland sentrum. Premiering for best pyntede bil 
09.30 Gudstjeneste i Valle kirke 
10.15

Oppstilling til 17. mai-toget ved Vigelandsstua Rekkefølge: Flaggborg v/speideren, 17. mai-komitéen, barnehagene, skolene, Lindesnes Trekkspillklubb, Lindesnes ungdomslag, folketoget, russen

10.30 17. mai-toget starter. De som skaper mest liv i toget vinner et gavekort på 500,- 
11.15

Minnetale for de falne.Tale ved Løytnant Bjarne Birketvedt Forsanger Ida Marie Rosca

11.30 Matservering Vigelandsstua, KFUK/KFUM, skoleplassen og skolekjøkkenet. Miniteater for de minste på Vigelandsstua kl 11.30.
11.30 Barneleker og andre aktiviteter.
12.45

Program Nyplass skole Ledes av Frode Stiland Nasjonalsangen - forsanger Ida Marie Rosca Tale for dagen ved Stanley Tørresen.

Premiering for de som har tegnet til programmet, beste innslag i toget, beste innslag i reveljen, beste innslag langs reveljeløypa.

Ungdommens tale: Oskar Tobias Mydland Lindesnes Ungdomslag

Fotballkamp på kunstgressbanen, når programmet på Nyplass er ferdig. 17. mai-komitéen mot 7. klasse. Speaker: Benjamin Hestad.

Tusen takk til Det grønne hjørnet for blomster, Lindesnes Pizza og Pizzabakeren Vigeland for gavekort på pizza.

17 mai program 2022 Vigeland.pdf

Program for Spangereid

Klokkeslett Arrangement
07.00 Revelje Spangereid start v/ Betania
07.00 Revelje Reme start «bak huse oppi garden» . (Kjør forsiktig, og hold plassen i reveljene).
09.45

Oppmøte på skolen
Fellessang: Ja vi elsker dette landet
Tale for dagen v/Ansgar Gabrielsen
Barnas tale v/7. klasse
Fellessang: Vi ere en nasjon vi med
Heiarop gjennomgang

10.00 Start matsalg og kiosk ved korpset
10.10 Ca. avgang på barnetoget
Rute: Bo og aktivitetssenter- over kanalen FV460 - over kanalen Hølleskaret - Minnestøtten/kirken.
10.45

Minnestøtte
Tale med kransnedleggelse v/Ole Fladstad
Fellessang: Gud signe vårt dyre fedreland

11.00

Gudstjeneste Spangereid kirke v/Elisabeth Fladstad, Sang av Joy Sing

12.30 Sang med Madelen Anfinnes. (Ved amfiet)
13.00 Start av leker/aktiviteter
13.30 Konsert ved skolekorpset/ Amatørkorpset
14.30 Leker/aktivitet slutt
15.30 Opptog start på Best. Premiering
16.00 Diverse premieutdeling/kåringer
18.00 Båtkortesje fra Hølleskaret. «Svampebob» leder an. Premiering