Referat FAU 02.05.2023 

Til stedet: Sten-Rune Askildsen (rektor), Ole Alexander Askeland Jensen (1.kl), Lene Stusvik (2.kl), Maria Ringen (3.kl), Line Sodeland (4.kl), Mona Stusvik Ellingsæther (5.kl), Monica Backstrøm(7.kl)

Ikke til stede: Marianne Dalen (6.kl)

 

 1. Høringsinnspill til kommunens plan for trygge og gode skolemiljø. 

FAU er godt fornøyd med det vi leser i planen. Vi syns den ser grundig, detaljert og praktisk ut og håper den kan være et godt verktøy for både skolen og som informasjon til foreldrene. Vi har ingen innspill.

 1. Innsparing i oppvekstsektoren – hvordan påvirker det Holum skole?

Rektor informerer: Lindesnes kommune skal i stedet for å spare 22 millioner i 2023 spare 10 millioner fra og med høsten 2023. For Holum skole vil dette påvirke kapasiteten på fagarbeidere og pedagoger. Vi har meldt inn redusert behov for fagarbeidere/assistenter. Det vil også bli noe mindre pedagogressurser, men ingen overtallighet.  Skidagen til Bortelid kuttes.  Turen til Ryvingen består foreløpig. 

 1. Klasseturer

Om en klasse ønsker å arrangere en årlig tur lignende den tidligere skidagen så kan foreldre ta initiativ til det. Skolen kan ikke være involvert, men det er mulig for elevene å søke om en dag permisjon slik at klassen kan få fri sammen til denne turen.

 1. Klassebilder

Om en klasse ønsker et klassebilde tar foreldrene kontakt med kontaktlærer for å avtale tid, og så med fotograf. Foreldre organiserer og betaler, kontaktlærer skal kun kontaktes for å kunne ta bildet i skoletiden.

 1. Parkering

Foreldre har spilt inn at de opplever situasjonen med henting og bringing til skolen som til tider kaotisk. Når det er fullt på parkeringsplassen og bilene likevel stopper for å slippe elever av eller på så blir det uoversiktlig. FAU avgjør at om oppmålte plasser er opptatt må man kjøre ned til idrettshallen å slippe eleven av der.

 1. Leksefri skole

Saken skal behandles av politikerne til høsten. Ingenting er foreløpig bestemt. Elevrådene har ønsker en lik løsning for alle skolene.

 1. Opplæring i muligheter og begrensninger på nettbrett

Ole Alexander er godt i gang med å planlegge opplæring for foreldre om hvordan begrense tilganger på nettbrett og lignende. Det vil sannsynligvis bli til høsten og foregå i mindre grupper. Han er med seg IT ansvarlig på skolen Lars Wietrychowski, og de vil sannsynligvis forsøke å få flere datakyndige foreldre med i gjennomføringen.

 1. Sykkelaksjon for barnekreftforeningen
  Sosiallærer Solbjørg Rørvik vil komme på neste SU møte og be om praktisk bistand fra FAU til gjennomføring av en sykkelaksjonsdag for barnekreftforeningen. FAU ønsker ikke å ha ansvar for noe av organiseringen men er positive til å bidra praktisk.
 2. Elevene ønsker foreldrestyrte aktiviteter
  Elevrådet har etter forespørsel fra FAU kommet med flere forslag til foreldrestyrte aktiviteter de kunne tenkt seg ble gjennomført:
  Bingo med premier, pakkelek, ha med eget brettspill/nettbrett/tegnesaker og foreldre tar med snacks, rødt lys, bom 50, utkledning med musikk, bål med pølser og kakao og lek, gjemsel/tikken, kortspill med snack, vannkrig, filmkveld, blink og nerfgunkrig, mørkegjemsel, kjæledyr. Disse aktivitetene hadde flere klasser syns var gøy. Vi spiller forslagene tilbake til klassene.