Tilstede: Ole Alexander Askeland Jensen (1.klasse), Line Sodeland (4.klasse), Silje T. T. Røyland (5.klasse), Monica Backstrøm (7.klasse), Maria Ringen (3. klasse)

Ikke : Lene Stusvik (2.klasse), Marianne Dalen (6. klasse)

 

  1. Aktivitet/happening våren 2023:
    FAU er enige om at vi ikke ønsker å ta initiativ til noe felles aktivitet for skolens elever. Har skolen ideer eller noe de ønsker å gjennomføre stiller FAU seg gjerne til rådighet til praktisk gjennomføring.
  2. iPad:

iPad er et tilbakevennende tema fra foreldre. Det er store uenigheter også innad i foreldregruppa. Det er flere ting som bli problematisert: Skjemaet de fleste foreldre har signert på oppleves som at skolen gir elevene et nettbrett med et sett tilhørende regler og forventninger fra skolen side og uten mulighet til å begrense tilganger eller tidsbruk, for deretter å skyve ansvaret over på hjemmet. Samtidig blir det sett på som positivt at barna lærer å bruke det rent teknisk og også med tanke på nettvett, og det er fint at de barna som ikke har nettbrett/PC eller lignende hjemme får låne dette av skolen. Det bidrar til sosial likhet.
FAU

  • ønsker at skolen sjekker ut med DDV om de kan lage en løsning for foreldrekontroll eller annen form for begrensning som kan bidra til større enighet og tilfredshet for både skolen og foreldre
  • ønsker at skolen informerer om hva konsekvensen er for foreldre som ikke signerer nevnte skjema.
  • FAU går inn for å arrangere frivillige foreldremøter med fokus på ulike innstillinger for foreldrekontroll både på Apple og Android samt hjemmenettverk, samt annen relevant informasjon. Ole Alexander tar ansvar for å komme i gang med dette.
  1. Eventuelt:
    Ingen innspill fra foreldre på andre saker. Vi satser på nytt møte 14.mars klokken 18.00. Monica booker samme møterom i idrettshallen. Maria hører med Sten-Rune om når neste SU-møte er.