FAU-møte 12.04.21

Tilstede: Kine Oftedal (2.trinn), Anne Lise S. Risøen (4.trinn), Aud Solveig Ree (5.trinn), Ingrid Marie Braadland (6.trinn), Tom Helge Netland (7a)

Frafall: Marit Valle (1.trinn), Tonje Vatnedal (3.trinn), Kirstine Fuskeland (7b)

 

  1. Gjennomgang av referatet fra SU-møte
    Ingen kommentarer til dette.

 

  1. iPad-er
    Skal alle bruke iPad hele skoleløpet, eller blir det skifte til Chromebook 5.-7.trinn eller etter hvert? I forhold til Fagfornyelsen skal det inn digitale mål i flere fag, og det kan fort bli upraktisk for barna å skrive på skjermen på iPad. Ved programmering o.l. er det ikke mulig å få alt til å fungere da brettene ikke har tastatur. Blir det mulighet til å få tastatur med til nettbrettene?

Det må presiseres i klassene at nettbrettene er til låns slik at både elever og foresatte er klar over dette. Er det mulighet til å «kjøpe ut» disse ved endt lånetid?

 

  1.  17.mai

5.trinn har ansvar for 17.mai-arrangement. Utfra dagens smittevernregler og tiltak kan vi ikke planlegge en tradisjonell feiring, og har derfor valgt å arrangere en bilkortesje på samme tidspunkt som barnetoget normalt ville vært. Vi ønsker å få til en digital kransnedlegging.

 

  1. Foreldreundersøkelsen
    Det er bare 40% har svart, men resultatene var jevnt over bra. Foreldrene virker fornøyde, og vi tolker det litt som at de hadde sagt fra dersom noe ikke var greit.

 

Referent Kine Oftedal