Referat FAU 16.11.2022 
Endring av vedtekter for SFO f.o.m 01.08.2022

Til stedet: Sten-Rune Askildsen (SU), Line Sodeland (4.kl), Monica Backstrøm(7.kl), Mona Stusvik Ellingsæther (5.kl), Helena Holte Stiland (SFO), Maria Ringen (3.kl)

Ikke til stede: Ole Alexander Askeland Jensen (1.kl), Lene Kristine Stusvik (2.kl), Marianne Dalen (6.kl)

 

Kommunen har kommet med forslag til endringer av vedtekter for SFO fra og med 01.08.2023, se vedlegg. Vi gikk gjennom forslagene. I § 8 foreslår kommunen å fjerne tilbudet om SFO i jul- og påskeferie. FAU og SU frykter at dette vil gå ut over de med størst behov og ønsker derfor at tilbudet om SFO i jul- og påskeferie skal bestå. Vi foreslår at skolene i samme «skoleklynge» slår seg sammen og kommer med et felles tilbud. Satsene for kjøp av dager i disse feriene kan eventuelt økes noe fra kroner 100,- per dag slik det er nå.

Utover dette har FAU og SU ingen innspill til foreslåtte endringer.

SU informerer om forespørsel til FAU om bistand i gjennomføringen av arrangement for barnekreftsaken. Det er foreløpig ikke bestemt om det skal arrangeres og i så fall hva. FAU er i utgangspunktet positive til å bidra med frivillige så sant arrangør tar ansvaret for planlegging og hovedansvaret for gjennomføring.