Konstituerende møte FAU, skoleåret 2022/23

Sted: Holum skole

Når: 14.09.2022 klokken 17.00 – 17:45Informasjon fra rektor og utdeling av perm til FAU- medlemmer

 

FAU skal være bindeledd mellom skole og hjem. Være med å medvirke til at foreldre er aktive med å skape et godt skolemiljø. Viktig bindeledd mellom skole og nærmiljøet. 

 

Holum skoles visjon er at det skal være et godt sted å være, et godt sted å lære.

 

FAU må gjerne drøfte hva de kan bidra med for å jobbe mot visjonen. 

 

Aktuelle temaer som kan drøftes i FAU:

 

17.mai og hva overskuddet av arrangement kan brukes til, eksempelvis utstyr til utlånsbua, Gapahuken, lekestativ i skolegården.

Foreldremøte om et gitt tema. Arrangere foreldremøte eller opprette samarbeid med Nullvisjon Agder. 

Hva kan FAU gjøre for å fremme leseglede/engasjement? 

Trygg skolevei.

Kan dere være aktuelt for FAU å arrangere noe på kveldstid? Kan bruke skolens lokaler, eksempelvis gymsal. 

 

Medvirkningsmøte:

FAU ved leder og nestleder er invitert til medvirkningsmøte angående skolekretsgrenser 29.09.2022, personalrommet til Holum skole. 

På skolens/kommunens hjemmeside er det åpnet opp for å komme med innspill. Etter medvirkningsmøtet 29.09.2022 vil FAU ha møte, komme med sine innspill. 

 

 

Valg av leder-nestleder og sekretær.

 

Leder:          Lene Kristine Stusvik (blir også medlem av SU/SMU).

Nestleder:   Line Sodeland (også SU/SMU).

Sekretær:   Maria Ringen

 

Øvrige medlemmer:

Ole Alexander Askeland Jensen

Mona Stusvik Ellingsæther

Marianne Dalen

Monica Backstrøm

 

 

Eventuelt:

 

Ble trukket fram at det arrangementet skolen hadde i Hallen for noen år siden, «opp og fram» var meget positivt. Ønskelig med noe lignende. Rektor kunne fortelle at et slikt arrangement krever mye av de involverte. FAU må gjerne drøfte, gi innspill til et noe mindre krevende arrangement. 

 

Kan det være aktuelt å ha Holum talenter på kvelden?

 

Ble stilt spørsmål om Ryvingen turen i 6.klasse. Rektor kunne fortelle at vi har en lokal bestemmelse om at det fortsatt skal være overnattingstur i 6.klasse. Det sies ikke noe om hvor denne overnattingen skal gjennomføres. Skoleåret 2022/23 vil 6.klasse få overnattingstur til Ryvingen. 

 

 

Neste møte blir medvirkningsmøte 29.09.2022 på skolens personalrom. 

 

Ref:

Sten-Rune