Mer om stengingen

Det kan være aktuelt å holde brua åpen for biltrafikk i perioder når vedlikeholdsarbeidet tilsier at det kan gå trafikk i ett av kjørefeltene.

 

Konsekvenser for hjemmetjenesten

Alle brukere vil få hjelp, men det kan bli forsinkelser på grunn av omkjøring.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med avdelingsleder i Holum, Linda Udø Pedersen, tlf: 416 34 376.