Holum skole ligger i  Lindesnes kommune i Vest-Agder. I kommunen er det 9 barneskoler.
l  84954
                  

Som navnet på skolen sier, så er det elevene fra "gamle" Holum kommune som går på skolen her. (Holum ble en del av Mandal kommune i 1964)


Skolen er fulldelt og har  ca. 155 elever fordelt på 1. - 7. klassetrinn. De tre siste årene av grunnskolen går elevene på Vassmyra ungdomsskole.

Skolefritidsordningen har ca 40 barn. Åpningstiden er 06.30 - 16.30.