Oppvekstsentre

Skole Klasse Tidspunkt
Bjelland og Laudal oppvekstsenter, Bjelland barneskole 1. - 7. klasse Kl. 09.00-14.30
Bjelland og Laudal oppvekstsenter, Laudal barneskole 1. - 7. klasse Kl. 08.20-13.50
Øyslebø oppvekstsenter 1. - 10. klasse Kl. 09.00-14.30

Barneskoler

Skole Klasse Tidspunkt
Furulunden barneskole klasse 1a Kl. 09.00-14.05
  klasse 1b Kl. 09.20-14.05
  klasse 1c Kl. 09.40-14.05
  2.-7. klasse Kl. 08.20-14.05
  Pluss Kl. 08.20-14.05
Frøysland barneskole klasse 1a Kl. 08.30-13.10
  klasse 1b Kl. 08.50-13.10
  2.-3. klasse Kl. 08.20-13.10
  4.-7. klasse Kl. 08.20-14.05
Ime barneskole klasse 1a Kl. 09.00-14.05
  klasse 1b Kl. 09.30-14.05
  2.-7. klasse Kl. 08.20-14.05
Holum barneskole 1. klasse Kl. 09.15-14.35
  2.-7. klasse  Kl. 08.50-14.35
Nyplass barneskole 1. klasse Kl. 09.00-14.20*
  2.-7. klasse Kl. 08.45-14.20
Spangereid barneskole  1.-7. klasse Kl. 08.15-13.45

*Vi gjør oppmerksom på at oppmøtetidspunkt for Nyplass barneskole er endret fra kl. 09.20 til 09.00.

Ungdomsskoler

Skole Klasse Tidspunkt
Vigeland ungdomsskole 8.-10. klasse Kl. 08.45-14.20
Blomdalen ungdomsskole 8.-10. klasse Kl. 08.20-14.05
Vassmyra ungdomsskole 8.-10. klasse Kl. 08.15-14.00

Lindesnes læringssenter

Klasse Tidspunkt
LABU Kl. 08.20
Kombinasjonsklassene Kl. 08.00
Voksenopplæringen Kl. 08.15