Vi ønsker å supplere den digitale innskrivinga ved å videreføre den lokale tradisjonen ved personlig oppmøte av elever og foresatte som skal starte på skolen i august 2021. 
Dere er velkommen til Rektor på Holum skole

onsdag 03.03 - kl. 09-13

torsdag 04.03 – kl. 08:30-11

fredag 05.03 – kl. 9-14

Illustrasjon skolebarn