Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nytt

Barn01

Ordensreglement for elever i grunnskolen

Ordensreglementet skal bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene ved skolen. Reglementet skal gi klare regler for orden og atferd ved skolen, og skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og god...
Klasserom, pulter

Fravær og elevpermisjon

Elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Foresatte i Lindesnes kommune skal melde inn fravær og søke om elevpermisjon utelukkende ved bruk av digitale verktøy. Søknad om fratrekk av fravær på...
trygg skolevei

Råd til en tryggere skolevei

Det kan være mye trafikk ved skolestart og skoleslutt, og vi har derfor samlet Trygg Trafikk sine råd til en tryggere skolevei. 
Person som trikser på sykkel

Sykkelaksjon Holum skole 2023

Her kan du se statistikk over sykkelaksjonen ved Holum skole i sanntid. Målet er at elever og ansatte skal sykle samlet minst 2500 kilometer fra Nordkapp til Lindesnes.
1. klassing

Innføring av nye skolekretser utsettes

Politisk behandling av forslag til nye skolekretsgrenser og egen veileder for hvordan kommunen skal praktisere nærskoleprinsippet er utsatt.  Dette i påvente av nødvendige avklaringer fra Utdanningsdi...
Se hele nyhetsarkivet

Her finner du oss