Det betyr at endringer i skolekretsgrenser ikke blir gjennomført som planlagt i 2023, og at nåværende skolekretser vil gjelde inntil videre -  også for elever som skal begynne på 1. og 8. trinn høsten 2023.

Alle elever har rett til å gå på nærskolen. Det innebærer at de har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Hvis dette er en annen skole enn den som ligger i skolekretsen, har man mulighet til å klage på vedtak om skoleplassering som er gjort med utgangspunkt i skolekretstilhørighet.

Ta gjerne kontakt med oppvekststaben på Rådhuset hvis du har spørsmål.