Ordføreren og oppvekstsjefen stiller på møtet sammen med FAU leder. I tillegg er elevråd, oppvekstrådgiver og ungdomsrådet invitert!

Det blir åpen mikrofon hvor alle kan få stille spørsmål og si sin mening til panelet.

Har du barn eller barnebarn i barnehage eller barneskole? Ta med eleven og kom!

Er du engasjert i idrettslaget eller en annen forening i Holum som vil bli påvirket av dette? Bor du i Holum eller bare er enige med oss? Kom kom!

SEND HØRINGSVAR innen 3. juni – SI DIN MENING!

SEND HØRINGSVAR innen 3.juni – SI DIN MENING!

Dette er det aller viktigste hver og en av oss kan gjøre!

  1. Trykk på linken: https://skjema.lindesnes.kommune.no/skjema/LIN179/Hring__ny_veileder_til_praktisering_av_nrskoleprinsipp
  2. Logg deg inn med bank-ID
  3. Skriv meningen din under hvilke objektive/subjektive forhold du ønsker skal inn i veilederen.


Barn uten Bank-ID kan sende mail til kommunen med sin mening post@lindesnes.kommune.no