Hun kan i dette tidsrommet gi råd og veiledning til elever og ansatte på Holum skole. Det kan også avtales møter hvor skole og hjem møtes sammen med familieterapeut, eller kun foresatte. Tone Ågedal kan bistå med hjelp der foreldre/barn opplever hverdagen som vanskelig, men også der det er behov for hjelp opp mot videre utredning og henvisning til spesialtjenesten for psykisk helse. 
Foresatte kan kontakte skolen for å avtale møte med familieterapeut i partallsukene. Ut over det kan dere ta direkte kontakt med Tone Ågedal på telefonnummer 481 26 598