Til deg som forelder

Å være i en familie hvor du selv eller den andre forelderen eller søsken har belastende helseplager og/ eller et rusproblem er ingen enkel situasjon. Foreldre som har det slik sier hverdagen kan være tung å få til å fungere. Bekymring, dårlig samvittighet og usikkerhet om hvordan barna har det er vanlige følelser for mange. Vårt utgangspunkt er at du som mor eller far ønsker det beste for barnet ditt, og at det ikke alltid er enkelt å få til - spesielt i en vanskelig livssituasjon.

Til deg som er barn eller ungdom

Bekymrer du deg for moren eller faren din, andre som er din foresatt eller søsken?

Opplever du å ha det annerledes og vanskelig hjemme - uten å fortelle det til noen? Tror du det er din skyld? 

Mange barn og unge som har foreldre/ foresatte eller søsken som strever sier at de har det vanskelig og at de kjenner seg alene. Kunne du tenke deg å møte noen av dem?

I SMIL gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre på din alder og kanskje får du noen nye venner. Det vil være ulike aktiviteter dere kan gjøre sammen. Dere får og lære om helseplager og rus og hvordan det kan påvirke hele familien. Gruppelederne er voksne og de vet mye om hvordan det kan være å vokse opp med slike problemer.

Det kan være godt å snakke med noen voksne som forstår, og treffe andre barn og unge som er i samme situasjon som deg.

Praktisk informasjon om gruppene i Lindesnes

 • Gruppelederne er ansatte i kommunen, i kirken, Mandal frivilligsentral og organisasjonen HÅP.
 • SMIL-gruppene er gratis.
 • Gruppene går ukentlig etter skoletid på tirsdager fra kl. 14.30-16.30. Vi kan ordne transport om det er behov for det. Det er mulig å komme før samlingen for å gjøre lekser, bare henge eller spise litt fra kl. 13.00 til det starter.
 • Påmeldingsfristen var 15. februar 2024.
 • Oppstart tirsdag 27. februar og avslutning 23. april. 
 • Vi serverer måltid under samlingene.
 • 8 samlinger à to timer.
 • To-tre av samlingene er familiesamlinger.
 • Før og etter gruppetilbudet har vi en forsamtale og en ettersamtale der barn og foreldre/ foresatt møter gruppeledere. 

Litt av innholdet i treffene

 • Vi koser oss med god mat sammen i starten.
 • Vi snakker blant annet om hva fysiske og psykiske plager og rus er, om hva en god psykisk helse er, om familien vår, om følelser, selvbilde og om hvordan vi har det med oss selv.
 • Vi har det gøy, har aktiviteter og går på tur.
 • Du vil møte (unge) voksne som selv har hatt det vanskelig, og som vil fortelle hva som har hjulpet dem og hva de har gjort for å få en bedre hverdag.

Hva sier de som har deltatt i SMIL?

«Det som har betydd mest er at det er folk her som forstår meg».

«Det er fint å kunne høre på de andre og få støtte selv».

«Jeg møtte andre i samme situasjon».

«Klumpen i brystet er nesten borte nå».

«Jeg fikk en ny venn».

Påmelding

Dette er et lavterskeltilbud, så du trenger ingen henvisning fra lege.

Kontaktperson og påmelding til en av personene under:

Påmeldingsfrist er 15. februar 2024

Hvis du vil kan du heller kontakte helsesykepleier, eller gå inn på hjemmesiden til skolen hvor det skal stå informasjon om SMIL.

Hva er SMIL?

SMIL er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). NK LMH skal bidra til at lærings- og mestringsvirksomheter i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

SMIL-gruppene i Lindesnes er et samarbeid mellom Lindesnes kommune, Mandal menighet, HÅP og Mandal frivilligsentral.

HÅP bidrar med økonomisk støtte til mat, transport og aktiviteter til gruppetilbudet.