UKM 2021

UKM blir arrangert både på Øyslebø og på Vigeland. Du kan selv velge hvor du vil melde deg på. 

Uansett om det blir arrangert digitalt eller fysisk, så gleder vi oss til å oppleve ditt bidrag til UKM 2021!

UKM Øyslebø

  • Arrangement: fredag 5. mars
  • Påmeldingsfrist: fredag 26. februar

UKM Vigeland

  • Arrangement: lørdag 20. mars
  • Påmeldingsfrist: lørdag 13. mars

 

UKM i ny og større kommune

Lindesnes har blitt en stor kommune med mange nye muligheter. Det vil bli gjennomført to mønstringer, en på Vigeland og en på Øyslebø. UKM kommer fremdeles til å være synlig i alle distriktene. Det vil bli flere møtepunkter og workshops for deg som er ung. 
UKM er en arena hvor unge kan lære, vise og være. 

Møteplasser

UKM er en helårsarena som ønsker å være der ungdommen er. Når koronasituasjonen er stabil, vil UKM samarbeide med ungdomsrådet, lag og foreninger, ungdoms- og fritidsklubber. I tillegg vil vi tilby temakvelder og workshops etter ønsker fra ungdom.

Det blir satset på mer tilstedeværelse på digitale plattformer. Du finner UKM Lindesnes på Facebook, Instagram og snapchat. Mona har også en bruker på Playstation (UKMmona).

Påmelding

Lindesnes kommune har lang tradisjon med å arrangere UKM. Arrangementet er for ungdom mellom 10 og 19 år og vi har i mange år ligget på topp nasjonalt i forhold til antall deltakere, og bredden er stor og nivået høyt!

For å melde deg på UKM-mønstringa går du inn her: https://ukm.no/lindesnes/ (du velger om du vil være med på Vigeland eller Øyslebø).

Ta kontakt med Mona Harbak, tlf 902 43 405, hvis det er noe du lurer på.

Koster det noe?

All deltakelse i UKM er gratis.